Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

dozařazení bodu číslo 6: „Odvolání Radka Lacka“ (Udženija)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 21
proti: 22
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 55

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava proti
Ing. Jiří Haramul proti
Ing. Michal Hašek proti
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová nehlasoval
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. proti
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Ing. Antonín Lébl proti
Ing. Patrik Nacher proti
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný proti
RNDr. Marcela Plesníková proti
Ing. arch. Martin Polách nehlasoval
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá proti
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek proti
Daniel Hodek proti
PhDr. Lukáš Kaucký proti
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA proti
Hana Nováková proti
Ing. Mgr. Irena Ropková proti
Jan Slezák proti
PhDr. Helena Briardová zdržel se
JUDr. Ivan Hrůza zdržel se
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová proti
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval