Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

dozařazení bodu číslo 7: „Odvolání Hany Novákové“ (Udženija)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 25
proti: 15
zdržel se: 10

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 50

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava proti
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová nehlasoval
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko proti
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Ing. arch. Martin Polách nehlasoval
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá nehlasoval
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek proti
Daniel Hodek proti
PhDr. Lukáš Kaucký proti
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA proti
Hana Nováková proti
Ing. Mgr. Irena Ropková proti
Jan Slezák proti
PhDr. Helena Briardová zdržel se
JUDr. Ivan Hrůza zdržel se
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová proti
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval