Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

dozařazení bodu číslo 10: „Odvolání Matěje Stropnického“ (Udženija)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 21
proti: 22
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 44

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava proti
Ing. Jiří Haramul nehlasoval
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová nehlasoval
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko proti
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher proti
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Ing. arch. Martin Polách nehlasoval
Jaroslav Štěpánek, MBA nehlasoval
JUDr. Vladislava Veselá nehlasoval
Ing. Karel Březina nehlasoval
Petr Dolínek nehlasoval
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Hana Nováková nehlasoval
Ing. Mgr. Irena Ropková nehlasoval
Jan Slezák nehlasoval
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík proti
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti
Ondřej Profant proti
Mgr. Adam Zábranský proti
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová proti
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský proti
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM proti
RNDr. Jana Plamínková proti
Ing. Miloš Růžička proti
PhDr. Matěj Stropnický proti
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. proti
Jan Wolf proti