Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-3622

Zasedání: 9

Výsledek: Ano
pro: 34
proti: 0
zdržel se: 15

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 49

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová zdržel se
JUDr. Ivan Hrůza zdržel se
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
František Švarc zdržel se
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík nehlasoval
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák nehlasoval
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová zdržel se
Tomáš Jílek nehlasoval
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal nehlasoval
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro