Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-3487

Zasedání: 9

Výsledek: Ano
pro: 37
proti: 0
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 49

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Filip Humplík zdržel se
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek nehlasoval
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza nehlasoval
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro