Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

protinávrh - upravit původní text v bodě „II. neschvaluje zahájení pořizování…..“ na nový text „II. schvaluje zahájení pořizování.....“ (Martan)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 30
proti: 14
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 56

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová nehlasoval
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík proti
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti
Ondřej Profant proti
Mgr. Adam Zábranský proti
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová proti
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský proti
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM proti
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička proti
PhDr. Matěj Stropnický proti
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. proti
Jan Wolf nehlasoval