Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-3604

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 25
proti: 5
zdržel se: 19

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 49

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá nehlasoval
Ing. Karel Březina nehlasoval
Petr Dolínek chyběl
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová nehlasoval
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu proti
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Filip Humplík proti
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc proti
Ing. Alexandra Udženija proti
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová zdržel se
Tomáš Jílek zdržel se
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro