Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh na sloučení diskuse k tiskům pod poř. č. 22/1 – 22/12 (Hašek)

Zasedání: 9

Výsledek: Ano
pro: 39
proti: 0
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 40

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek zdržel se
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta nehlasoval
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza nehlasoval
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal nehlasoval
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro