Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-2972

Zasedání: 9

Výsledek: Ano
pro: 37
proti: 0
zdržel se: 6

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 43

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek nehlasoval
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta nehlasoval
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal nehlasoval
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro