Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-3666

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 24
proti: 2
zdržel se: 13

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 39

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul chyběl
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách nehlasoval
Jaroslav Štěpánek, MBA nehlasoval
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková nehlasoval
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová nehlasoval
JUDr. Ivan Hrůza nehlasoval
Mgr. Marta Semelová nehlasoval
Petr Šimůnek nehlasoval
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan chyběl
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek zdržel se
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková proti
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro