Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňovací návrh – bod „II. ukládá...“ rozšířit o text ve znění: „2. odboru ZPS MHMP alespoň každé 3 roky zhodnotit výhodnost uzavřené smlouvy s ohledem na změnu situace na pojistném trhu“ (Zábranský)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 12
proti: 5
zdržel se: 30

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul proti
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová chyběl
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá proti
Ing. Karel Březina zdržel se
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková proti
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan chyběl
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc zdržel se
Ing. Alexandra Udženija proti
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek zdržel se
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf pro