Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh na ukončení diskuse (Jílek)

Zasedání: 9

Výsledek: Ano
pro: 33
proti: 2
zdržel se: 6

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 41

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová chyběl
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina nehlasoval
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek chyběl
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková nehlasoval
Ing. Mgr. Irena Ropková nehlasoval
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová nehlasoval
JUDr. Ivan Hrůza zdržel se
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan chyběl
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek nehlasoval
Ondřej Profant proti
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský proti
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval