Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňovací návrh – v čl. 4 doplnit za druhou větu text ve znění: „právo vystoupit mají trvale vysílaní zástupci klubů ZHMP, kteří ve výboru nemají ani jednoho člena“ (Hrůza)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 14
proti: 8
zdržel se: 28

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 50

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová zdržel se
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava proti
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová chyběl
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl proti
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina nehlasoval
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek chyběl
PhDr. Lukáš Kaucký nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA proti
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák proti
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan chyběl
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc proti
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová zdržel se
Tomáš Jílek zdržel se
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf zdržel se