Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-4147

Zasedání: 14

Výsledek: Ano
pro: 35
proti: 24
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 60

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík proti
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík proti
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti
Ondřej Profant proti
Mgr. Adam Zábranský proti
Mgr. Petr Bříza proti
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. proti
Ing. Marek Doležal proti
Ing. Jiří Hrabák proti
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. proti
Ing. Vladislava Hujová proti
Tomáš Jílek proti
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta proti
Mgr. Lukáš Manhart proti
Ing. Jiří Nouza proti
Ing. Václav Novotný proti
Mgr. Petr Prchal proti
Ing. Pavel Richter proti
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský proti
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM proti
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický proti
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. proti
Jan Wolf chyběl