Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

přeřadit změnu č. 74/2017 z přílohy č. 2 – doporučené k neschválení do přílohy č. 1 – doporučené ke schválení (Plamínková)

Zasedání: 38

Výsledek: Ano
pro: 44
proti: 1
zdržel se: 2

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul nehlasoval
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jaroslav Štěpánek, MBA nehlasoval
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Monika Hášová pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
Mgr. Daniel Štěpán chyběl
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ondřej Kallasch nehlasoval
Viktor Mahrik nehlasoval
Ing. Ivan Mikoláš nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský nehlasoval
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová chyběl
Mgr. Albert Kubišta chyběl
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný proti
PaedDr. Jiří Pilař pro
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro