Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-6704

Zasedání: 39

Výsledek: Ano
pro: 42
proti: 5
zdržel se: 5

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 52

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Monika Hášová pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
Mgr. Daniel Štěpán pro
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová chyběl
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ondřej Kallasch chyběl
Viktor Mahrik proti
Ing. Ivan Mikoláš zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný nehlasoval
PaedDr. Jiří Pilař pro
Mgr. Petr Prchal nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková chyběl
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská zdržel se
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. proti
Jan Wolf pro