Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit tisk Z - 3217 "K obsazení předsedy a místopředsedy kontrolního výboru rotací mezi opozicí" na program tohoto zasedání ZHMP (Ferjenčík)

Zasedání: 4

Výsledek: Ne
pro: 5
proti: 23
zdržel se: 34

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 62

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul proti
Ing. Michal Hašek proti
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. proti
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko proti
Ing. Antonín Lébl proti
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá proti
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek proti
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová zdržel se
JUDr. Ivan Hrůza zdržel se
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Filip Humplík proti
JUDr. Jaroslava Janderová proti
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
František Švarc proti
Ing. Alexandra Udženija proti
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal proti
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. proti
Ing. Vladislava Hujová proti
Tomáš Jílek proti
JUDr. Monika Hášová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta proti
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Ing. Jiří Nouza proti
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal proti
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská zdržel se
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf zdržel se