Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod "Zrušení smlouvy s Veolií" a bod "Financování čističky odpadních vod" (Hrůza - osvojil si návrh Ing. Moravce v modifik. podobě)

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 13
proti: 3
zdržel se: 43

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 59

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová zdržel se
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina zdržel se
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák nehlasoval
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Filip Humplík zdržel se
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
František Švarc zdržel se
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák zdržel se
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková chyběl
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská zdržel se
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková proti
Ing. Miloš Růžička proti
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf zdržel se