Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-3212

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 47
proti: 2
zdržel se: 6

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 55

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová zdržel se
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart nehlasoval
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková chyběl
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro