Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh na sloučení diskuse k bodům 13/1 - 13/7 (Hašek)

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 41
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 41

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul nehlasoval
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová nehlasoval
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek nehlasoval
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková nehlasoval
Jan Slezák nehlasoval
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. nehlasoval
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta nehlasoval
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza nehlasoval
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková chyběl
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf nehlasoval