Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh na ukončení diskuse (Jílek)

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 31
proti: 1
zdržel se: 11

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 43

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava nehlasoval
Ing. Jiří Haramul nehlasoval
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina chyběl
Petr Dolínek nehlasoval
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková nehlasoval
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová zdržel se
JUDr. Ivan Hrůza zdržel se
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík chyběl
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta chyběl
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter chyběl
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický proti
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. nehlasoval
Jan Wolf pro