Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

o textu usnesení ve znění: "ZHMP souhlasí s uskutečněním diskuse zástupců laické i odborné veřejnosti, zaměřené na projednání požadavku občanů na zavedení bezplatné MHD"

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 15
proti: 2
zdržel se: 34

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina chyběl
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík chyběl
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
František Švarc zdržel se
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák zdržel se
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová zdržel se
Tomáš Jílek proti
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta chyběl
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal chyběl
Ing. Pavel Richter chyběl
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM proti
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval