Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

o textu usnesení ve znění: "ZHMP nesouhlasí s uskutečněním diskuse zástupců laické i odborné veřejnosti, zaměřené na projednání požadavku občanů na zavedení bezplatné MHD"

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 20

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka nehlasoval
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul nehlasoval
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA nehlasoval
JUDr. Vladislava Veselá nehlasoval
Ing. Karel Březina chyběl
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák nehlasoval
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza nehlasoval
Mgr. Marta Semelová nehlasoval
Petr Šimůnek nehlasoval
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík chyběl
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Bc. Mikuláš Ferjenčík nehlasoval
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek nehlasoval
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta chyběl
Mgr. Lukáš Manhart nehlasoval
Ing. Jiří Nouza nehlasoval
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal chyběl
Ing. Pavel Richter chyběl
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský nehlasoval
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. nehlasoval
Jan Wolf pro