Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-3343

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 34
proti: 8
zdržel se: 11

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 53

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina chyběl
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík chyběl
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Bc. Mikuláš Ferjenčík proti
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti
Ondřej Profant proti
Mgr. Adam Zábranský proti
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Ing. Marek Doležal zdržel se
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová zdržel se
Tomáš Jílek nehlasoval
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta chyběl
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal chyběl
Ing. Pavel Richter chyběl
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro