Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

o textu usnesení ve znění:"Zastupitelstvo hl. m. Prahy I. volí ke dni 14. 4. 2015 Ing. Jiřího Hrabáka do funkce místopředsedy výboru kontrolního ZHMP"

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 37
proti: 4
zdržel se: 11

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 52

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina chyběl
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík chyběl
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta chyběl
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal chyběl
Ing. Pavel Richter chyběl
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská zdržel se
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. nehlasoval
Jan Wolf pro