Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-5176

Zasedání: 38

Výsledek: Ano
pro: 38
proti: 7
zdržel se: 6

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Monika Hášová pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
Mgr. Daniel Štěpán pro
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová chyběl
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ondřej Kallasch zdržel se
Viktor Mahrik zdržel se
Ing. Ivan Mikoláš zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta nehlasoval
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza nehlasoval
Ing. Václav Novotný zdržel se
PaedDr. Jiří Pilař nehlasoval
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský proti
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM proti
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. proti
Jan Wolf nehlasoval