Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-5010

Zasedání: 23

Výsledek: Ano
pro: 38
proti: 8
zdržel se: 5

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová pro
Ing. Karel Grabein Procházka pro
Bc. Libor Hadrava pro
Ing. Jiří Haramul pro
Ing. Michal Hašek pro
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová pro
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. pro
Adriana Krnáčová pro
Ing. Radek Lacko pro
Ing. Antonín Lébl pro
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jaroslav Štěpánek, MBA pro
JUDr. Vladislava Veselá pro
Ing. Karel Březina pro
Petr Dolínek pro
Daniel Hodek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
JUDr. Monika Hášová pro
Hana Nováková pro
Ing. Mgr. Irena Ropková pro
Jan Slezák pro
Mgr. Daniel Štěpán pro
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík proti
JUDr. Jaroslava Janderová proti
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
František Švarc proti
Ing. Alexandra Udženija proti
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Ing. Marek Doležal nehlasoval
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. zdržel se
Ing. Vladislava Hujová chyběl
Tomáš Jílek nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Mgr. Petr Prchal zdržel se
Ing. Pavel Richter chyběl
Ing. Milan Růžička chyběl
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf pro