Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 82
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
23.1.2020 složení návrhového výboru Ano
23.1.2020 vyřadit bod poř. č. 23, tisk Z – 7809 „K žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. o změnu termínů vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006212/2018“ z programu tohoto jednání (Šimral)  Ano
23.1.2020  zařadit bod „Informace k přípravě alternativních podob Pražského okruhu“ jako poř. č. 7 (Martan) Ne
23.1.2020 zařadit tisk Z – 8022 „K zákazu lampionu štěstí - novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze“ jako poslední bod za tisky p. primátora (Nepil)  Ano
23.1.2020  zařadit nový bod „K informaci o JŘBU zadaným Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.“ před tisk paní radní Johnové (Bílek) Ano
23.1.2020 přeřadit z bloku informací do projednání bod č. 7, tisk Z – 7989 „Ke stavu přípravy a výstavby Metra I.D“ a jeho projednávání zařadit za body náměstka primátora Vyhnánka (Pilný)  Ne
23.1.2020  zařadit bod „Stanovisko ZHMP k odvolání ředitelky ZŠ Františky Plamínkové“ za tisk radní Johnové (Kaštovský) Ne
23.1.2020  zařadit bod „Kapacita počtu lůžek pro seniory na rok 2020“ jako první bod radní Johnové (Udženija) Ne
23.1.2020  vyřadit tisk Z – 7807 „K Mariánskému sloupu“ z programu tohoto jednání (primátor HMP) Ne
23.1.2020  přeřadit tisk Z – 7945 „K návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020“ po projednání bloku petic (Brož) Ano
23.1.2020 o celém upraveném programu jednání  Ano
1 23.1.2020 Z-7932 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 Ano
2 23.1.2020 Z-7912 k žádosti MČ Praha 3 o změnu charakteru dotací poskytnutých z rezervy 2017 na Smart Cities pro městskou část Praha 3 Ano
3 23.1.2020 Z-7972 k návrhu na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy Ano
4 23.1.2020 Z-8022 k zákazu lampionu štěstí - novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze Ano
5 23.1.2020 Z-7807 k Mariánskému sloupu Ano
23.1.2020 Ano
6 23.1.2020 Z-7944 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020" Ano
7 23.1.2020 Z-7988 k připojení hl. m. Prahy k Výzvě evropských měst k jednání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty Ano
8 23.1.2020 Z-7940 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3029 (fáze „společné jednání“, vlna 09) Ano
9 23.1.2020 Z-7289 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3142 (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
9 23.1.2020 Z-7289 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3142 (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
10 23.1.2020 Z-7937 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3257 (fáze "zadání", vlna 16) Ano
11 23.1.2020 Z-7938 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3260 (fáze "zadání", vlna 16) Ano
12 23.1.2020 Z-7298 k návrhu na pořízení změny ÚP - 3/2018 (fáze "podnět", vlna 18) Ano
13 23.1.2020 Z-7299 k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18) Ano
14 23.1.2020 Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18) Ne
14 23.1.2020 Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18) Ne
14 23.1.2020 Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18) Ano
15 23.1.2020 Z-7464 k návrhu na pořízení změny ÚP - 184/2017 (fáze "podnět", vlna 18) Ano
16 23.1.2020 Z-7660 k návrhu na pořízení změny ÚP - 69/2019 (fáze "podnět", vlna 20) Ano
17 23.1.2020 Z-7942 k návrhu na pořízení změny ÚP - 405/2019 a AZUR HMP č. 10 (fáze „podnět“, samostatně pořizovaná) Ano
23.1.2020 k "Petici za nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu pozemků mezi dálnicí D1 a stávající zástavbou Šeberova" Ne
18 23.1.2020 Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ." Ano
18 23.1.2020 Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ." Ne
18 23.1.2020 Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ." Ano
19 23.1.2020 Z-7961 k "Petici za zamezení rekonstrukce Lobkovické zahrady, nyní lesa, do formy barokní zahrady spojené s kácením stromů, keřů a úprav lesa na základě projektu Studia New Visit, s.r.o. a odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy." Ano
23.1.2020   Ano
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ne
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 Ano
21 23.1.2020 Z-7676 ke schválení záměru veřejné zakázky „Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům; stavební práce“ Ano
22 23.1.2020 Z-7882 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Řeporyje v roce 2019 Ano
23 23.1.2020 Z-7971 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl. m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 2020 Ano
Celkový počet: 82
Na stránce: