Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib

zastupitel, 1. náměstek primátora
Celkový počet: 82
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
23.1.2020 složení návrhového výboru pro
23.1.2020 vyřadit bod poř. č. 23, tisk Z – 7809 „K žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. o změnu termínů vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006212/2018“ z programu tohoto jednání (Šimral)  pro
23.1.2020  zařadit bod „Informace k přípravě alternativních podob Pražského okruhu“ jako poř. č. 7 (Martan) zdržel se
23.1.2020 zařadit tisk Z – 8022 „K zákazu lampionu štěstí - novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze“ jako poslední bod za tisky p. primátora (Nepil)  pro
23.1.2020  zařadit nový bod „K informaci o JŘBU zadaným Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.“ před tisk paní radní Johnové (Bílek) pro
23.1.2020 přeřadit z bloku informací do projednání bod č. 7, tisk Z – 7989 „Ke stavu přípravy a výstavby Metra I.D“ a jeho projednávání zařadit za body náměstka primátora Vyhnánka (Pilný)  zdržel se
23.1.2020  zařadit bod „Stanovisko ZHMP k odvolání ředitelky ZŠ Františky Plamínkové“ za tisk radní Johnové (Kaštovský) zdržel se
23.1.2020  zařadit bod „Kapacita počtu lůžek pro seniory na rok 2020“ jako první bod radní Johnové (Udženija) zdržel se
23.1.2020  vyřadit tisk Z – 7807 „K Mariánskému sloupu“ z programu tohoto jednání (primátor HMP) pro
23.1.2020  přeřadit tisk Z – 7945 „K návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020“ po projednání bloku petic (Brož) pro
23.1.2020 o celém upraveném programu jednání  pro
1 23.1.2020 Z-7932 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 pro
2 23.1.2020 Z-7912 k žádosti MČ Praha 3 o změnu charakteru dotací poskytnutých z rezervy 2017 na Smart Cities pro městskou část Praha 3 pro
3 23.1.2020 Z-7972 k návrhu na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy pro
4 23.1.2020 Z-8022 k zákazu lampionu štěstí - novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze pro
5 23.1.2020 Z-7807 k Mariánskému sloupu proti
23.1.2020 pro
6 23.1.2020 Z-7944 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020" pro
7 23.1.2020 Z-7988 k připojení hl. m. Prahy k Výzvě evropských měst k jednání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty pro
8 23.1.2020 Z-7940 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3029 (fáze „společné jednání“, vlna 09) pro
9 23.1.2020 Z-7289 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3142 (fáze „zadání“, vlna 12) pro
9 23.1.2020 Z-7289 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3142 (fáze „zadání“, vlna 12) pro
10 23.1.2020 Z-7937 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3257 (fáze "zadání", vlna 16) nehlasoval
11 23.1.2020 Z-7938 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3260 (fáze "zadání", vlna 16) pro
12 23.1.2020 Z-7298 k návrhu na pořízení změny ÚP - 3/2018 (fáze "podnět", vlna 18) pro
13 23.1.2020 Z-7299 k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18) zdržel se
14 23.1.2020 Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18) nehlasoval
14 23.1.2020 Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18) zdržel se
14 23.1.2020 Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18) pro
15 23.1.2020 Z-7464 k návrhu na pořízení změny ÚP - 184/2017 (fáze "podnět", vlna 18) pro
16 23.1.2020 Z-7660 k návrhu na pořízení změny ÚP - 69/2019 (fáze "podnět", vlna 20) pro
17 23.1.2020 Z-7942 k návrhu na pořízení změny ÚP - 405/2019 a AZUR HMP č. 10 (fáze „podnět“, samostatně pořizovaná) pro
23.1.2020 k "Petici za nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu pozemků mezi dálnicí D1 a stávající zástavbou Šeberova" chyběl
18 23.1.2020 Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ." pro
18 23.1.2020 Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ." zdržel se
18 23.1.2020 Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ." pro
19 23.1.2020 Z-7961 k "Petici za zamezení rekonstrukce Lobkovické zahrady, nyní lesa, do formy barokní zahrady spojené s kácením stromů, keřů a úprav lesa na základě projektu Studia New Visit, s.r.o. a odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy." pro
23.1.2020   pro
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 zdržel se
20 23.1.2020 Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 pro
21 23.1.2020 Z-7676 ke schválení záměru veřejné zakázky „Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům; stavební práce“ pro
22 23.1.2020 Z-7882 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Řeporyje v roce 2019 pro
23 23.1.2020 Z-7971 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl. m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 2020 pro
Celkový počet: 82
Na stránce: