Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

složení návrhového výboru

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 49
proti:
zdržel se:

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 49

Zastupitel Hlas
Martin Arden chyběl
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík chyběl
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. chyběl
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček chyběl
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák chyběl
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil chyběl
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík chyběl
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík chyběl
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. chyběl
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský chyběl
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka chyběl
Petr Zeman pro