Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

vyřadit bod poř. č. 23, tisk Z – 7809 „K žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. o změnu termínů vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006212/2018“ z programu tohoto jednání (Šimral)

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 35
proti: 13
zdržel se: 10

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 58

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek zdržel se
Ing. Lubomír Brož zdržel se
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka proti
Mgr. Marta Gellová zdržel se
Mgr. Karel Hanzlík proti
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová proti
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský proti
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko zdržel se
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan proti
Milan Maruštík zdržel se
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Stanislav Nekolný, MBA zdržel se
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný zdržel se
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke proti
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek proti
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. chyběl
Bc. Tomáš Štampach proti
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija proti
Ing. David Vodrážka proti
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac proti
Mgr. Zdeněk Zajíček proti
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro