Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7807

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 34
proti: 11
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 57

Zastupitel Hlas
Martin Arden proti
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek zdržel se
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. proti
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík pro
Bc. Aneta Heidlová proti
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček nehlasoval
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková zdržel se
MUDr. Zdeněk Hřib proti
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová nehlasoval
Ondřej Kallasch proti
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl nehlasoval
Ing. Jana Komrsková proti
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos proti
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová nehlasoval
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko zdržel se
Viktor Mahrik proti
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák proti
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička zdržel se
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. proti
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. nehlasoval
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra zdržel se
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský proti
Jiří Zajac zdržel se
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman zdržel se