Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh na posunutí bodu poř. č. 6 “ K informaci o JŘBU zadaným Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.“ až za tisky radního Chabra (Vondra)

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 46
proti: 8
zdržel se: 2

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 56

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek proti
Ing. Lubomír Brož proti
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová proti
Mgr. Karel Hanzlík pro
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček nehlasoval
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr zdržel se
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová nehlasoval
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová nehlasoval
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA proti
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný proti
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil zdržel se
Ing. Ondřej Prokop proti
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro