Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7299

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 35
proti: 3
zdržel se: 13

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Martin Arden nehlasoval
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek zdržel se
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík pro
Bc. Aneta Heidlová zdržel se
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková proti
MUDr. Zdeněk Hřib zdržel se
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch zdržel se
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková proti
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová zdržel se
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik zdržel se
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák zdržel se
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. zdržel se
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman pro