Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7300

Zasedání: 13

Výsledek: Ne
pro: 2
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 2

Zastupitel Hlas
Martin Arden nehlasoval
Mgr. Martin Benda nehlasoval
Mgr. Ing. Jaromír Beránek nehlasoval
Václav Bílek nehlasoval
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. nehlasoval
Ing. Mariana Čapková, MBA nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová nehlasoval
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
Bc. Aneta Heidlová nehlasoval
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček nehlasoval
Ing. Petr Hlubuček nehlasoval
Mgr. Eva Horáková nehlasoval
MUDr. Zdeněk Hřib nehlasoval
Ing. Jakob Hurrle nehlasoval
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Mgr. Milena Johnová nehlasoval
Ondřej Kallasch nehlasoval
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Mgr. Jiří Knitl nehlasoval
Ing. Jana Komrsková nehlasoval
JUDr. Hana Kordová Marvanová nehlasoval
Ing. Ladislav Kos nehlasoval
Mgr. Jiří Koubek, DiS. nehlasoval
Bc. Michaela Krausová nehlasoval
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik nehlasoval
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík nehlasoval
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. nehlasoval
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. nehlasoval
Bc. Tomáš Štampach nehlasoval
MgA. Hana Třeštíková nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra nehlasoval
Pavel Vyhnánek, M.A. nehlasoval
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský nehlasoval
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček nehlasoval
Pavel Zelenka nehlasoval
Petr Zeman nehlasoval