Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňující návrh – změnu č. 2018, uvedenou v příloze č. 2 doporučené k neschválení přeřadit do přílohy č. 1 doporučené ke schválení

Zasedání: 13

Výsledek: Ne
pro: 19
proti: 11
zdržel se: 21

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Martin Arden zdržel se
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek proti
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. zdržel se
Ing. Mariana Čapková, MBA proti
Mgr. Jan Čižinský proti
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. proti
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík pro
Bc. Aneta Heidlová zdržel se
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček zdržel se
Ing. Petr Hlubuček zdržel se
Mgr. Eva Horáková proti
MUDr. Zdeněk Hřib zdržel se
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Mgr. Milena Johnová zdržel se
Ondřej Kallasch proti
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl proti
Ing. Jana Komrsková zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová zdržel se
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. zdržel se
Bc. Michaela Krausová zdržel se
Mgr. Petr Kubíček zdržel se
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik zdržel se
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák zdržel se
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Miloš Růžička zdržel se
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. nehlasoval
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková proti
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. zdržel se
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka proti
Petr Zeman proti