Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7464

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 53
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 53

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík pro
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. nehlasoval
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček nehlasoval
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík nehlasoval
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro