Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

původní text usnesení v bodě „II. pověřuje Radu HMP vyřízením petice“ nahradit novým textem ve znění: „II. pověřuje Radu HMP, aby do doby ukončení územního řízení k bytovému domu v ulici Vosátkova společnosti Trigema nebyly činěny žádné samosprávné úkony ……..“ (Mahrik)

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 37
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 37

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková nehlasoval
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. nehlasoval
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček nehlasoval
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík chyběl
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. nehlasoval
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach nehlasoval
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra nehlasoval
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček nehlasoval
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro