Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

navýšit částku na jednoleté granty na rok 2020 a navýšení čerpat z neúčelové rezervy – Czech Press Photo – 400 tis. Kč (Brož)

Zasedání: 13

Výsledek: Ne
pro: 26
proti: 7
zdržel se: 17

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 50

Zastupitel Hlas
Martin Arden zdržel se
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek proti
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. zdržel se
Ing. Mariana Čapková, MBA zdržel se
Mgr. Jan Čižinský proti
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
Bc. Aneta Heidlová zdržel se
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková proti
MUDr. Zdeněk Hřib zdržel se
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová proti
Ondřej Kallasch proti
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
Ing. Jana Komrsková zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. nehlasoval
Bc. Michaela Krausová nehlasoval
Mgr. Petr Kubíček nehlasoval
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik zdržel se
Ing. Ondřej Martan chyběl
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák zdržel se
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. nehlasoval
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková proti
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra zdržel se
Pavel Vyhnánek, M.A. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček nehlasoval
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman proti