Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7945

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 36
proti: 2
zdržel se: 8

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 46

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek zdržel se
Ing. Lubomír Brož zdržel se
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová zdržel se
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský zdržel se
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová nehlasoval
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko zdržel se
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík nehlasoval
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Stanislav Nekolný, MBA proti
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný proti
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach nehlasoval
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček nehlasoval
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro