Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh - zařadit nový bod s názvem „Návrh na odvolání pana náměstka primátora Scheinherra“ (Nacher)

Zasedání: 13

Výsledek: Ne
pro: 23
proti: 33
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 57

Zastupitel Hlas
Martin Arden proti
Mgr. Martin Benda proti
Mgr. Ing. Jaromír Beránek proti
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. proti
Ing. Mariana Čapková, MBA proti
Mgr. Jan Čižinský proti
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík pro
Bc. Aneta Heidlová proti
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček proti
Ing. Petr Hlubuček proti
Mgr. Eva Horáková proti
MUDr. Zdeněk Hřib proti
Ing. Jakob Hurrle proti
Mgr. Jan Chabr proti
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová proti
Ondřej Kallasch proti
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Mgr. Jiří Knitl proti
Ing. Jana Komrsková proti
JUDr. Hana Kordová Marvanová nehlasoval
Ing. Ladislav Kos proti
Mgr. Jiří Koubek, DiS. proti
Bc. Michaela Krausová chyběl
Mgr. Petr Kubíček proti
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik proti
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák proti
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková proti
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter proti
Ing. Miloš Růžička proti
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. proti
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková proti
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra proti
Pavel Vyhnánek, M.A. proti
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský proti
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka proti
Petr Zeman proti