Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňující návrh – původní přílohu č. 3 vyměnit za aktualizovanou verzi projektu z ledna 2020 (Zábranský)

Zasedání: 13

Výsledek: Ano
pro: 41
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 41

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek nehlasoval
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Mgr. Marta Gellová nehlasoval
Mgr. Karel Hanzlík chyběl
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Mgr. Jiří Knitl pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová nehlasoval
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová chyběl
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko chyběl
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan chyběl
Milan Maruštík nehlasoval
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný chyběl
Ing. Ivan Pilný chyběl
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil pro
Ing. Ondřej Prokop chyběl
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke chyběl
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka chyběl
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček nehlasoval
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro