Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňovací návrh – rozšířit původní bod II. o nový text ve znění: „konstatuje, že rozhodnutí ZHMP číslo 13/18 ze dne 23. 1. 2020 zůstává v platnosti i pro tento projekt o výšce dvou domů 9 a 15 podlaží“ (Mahrik)

Zasedání: 30

Výsledek: Ne
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 18

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 59

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek nehlasoval
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. zdržel se
Ing. Mariana Čapková pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Mgr. Marta Gellová zdržel se
Mgr. Karel Hanzlík zdržel se
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček zdržel se
Ing. Petr Hlubuček nehlasoval
Ing. Jan Hora pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib chyběl
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch chyběl
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová pro
Ing. Jiří Kubíček nehlasoval
Mgr. Petr Kubíček zdržel se
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík zdržel se
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher chyběl
Stanislav Nekolný, MBA nehlasoval
Radomír Nepil chyběl
JUDr. Petr Novotný chyběl
Ing. Ivan Pilný nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop zdržel se
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke zdržel se
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek zdržel se
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach zdržel se
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Ing. David Vodrážka zdržel se
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský nehlasoval
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček zdržel se
Pavel Zelenka nehlasoval
Petr Zeman zdržel se