Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

změna č. 2590 včetně doplňku - MČ Praha 6 ( I. náměstek primátora Hudeček)

Zasedání: 16

Výsledek: Ano
pro: 38
proti: 8
zdržel se: 7

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 53

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek zdržel se
JUDr. Rudolf Blažek chyběl
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. pro
MUDr. Iveta Borská pro
Ing. Karel Březina zdržel se
Mgr. Petr Bříza pro
Mgr. Jiří Dienstbier chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Petr Dolínek zdržel se
Ing. Milan Růžička pro
Petr Hána zdržel se
Daniel Hodek nehlasoval
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. proti
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký proti
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková chyběl
JUDr. Monika Hášová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta pro
JUDr. Lubomír Ledl chyběl
Jiří Liška pro
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA proti
Mgr. Lukáš Manhart pro
Mgr. Dalibor Mlejnský chyběl
Josef Nosek pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus proti
Ing. Lukáš Plachý zdržel se
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche proti
Ing. Milan Richter chyběl
Ing. Pavel Richter pro
Mgr. Marta Semelová proti
Ing. Vladimír Schmalz pro
Jan Slezák proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek proti
MUDr. Boris Šťastný nehlasoval
Ing. Michal Štěpán pro
Mgr. Nataša Šturmová pro
Ing. Věra Šturmová pro
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. zdržel se
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
Mgr. Roman Vaculka pro
Ing. Jan Vašíček pro
Jiří Vávra pro
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. zdržel se
David Zelený pro