Ustavující zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 30.11.2006 (Portál hlavního města Prahy)