14. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.2.2008 (Portál hlavního města Prahy)