18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.6.2008 (Portál hlavního města Prahy)