19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 18.9.2008 (Portál hlavního města Prahy)