22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 11.12.2008 (Portál hlavního města Prahy)