23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.01.2009 (Portál hlavního města Prahy)